čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 6,11

Datum:   2018-11-03
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 6,11

 

«Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.»

Tento verš z 6. kapitoly listu Římanům je opět tajemstvím. Podmínkou jeho odhalení je živá víra a chození ve víře, tedy realizování pravdy víry. Hluboká biblická víra, která je základem pravdivého poznání, je vyjádřena slovy: „počítejte s tím“ – zde je řecké slovo „logidzomai, což znamená: 1) počítat; 2) být přesvědčen; 3) mít za to.

V matematice se toto slovo používá pro naprosto přesné vyjádření: 2×2=4, a to platí jak v Americe, tak v Africe a všude. To je něco, o čem se nepochybuje. A Písmo nás vybízí, že taková má být naše víra – bez sebemenší pochybnosti: jsme mrtvými pro hřích, pro sílu hříchu! Zároveň jsme živými pro Boha, a to v Kristu Ježíši našem Pánu!

Vidíme, že pro počítání ve víře s duchovními zákony je nejpodstatnější jednota s naším Pánem Ježíšem Kristem, protože ony platí jenom v Něm. V Jeho smrti na kříži a v Jeho slavném vzkříšení, tam je vítězství nad hříchem. Proto je důležité, abychom měli osobní vztah ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Jeho vzkříšení a v čase máme ve víře tyto pravdy realizovat: v Kristu Ježíši jsme mrtvi hříchu a živi Bohu!

Praktický příklad: Člověk, který byl alkoholik, prosil Ježíše za osvobození, s vírou ho přijal a Ježíš ho od této závislosti osvobodil. Ježíš ale po něm chce víru, která je zakořeněna v Něm, v Kristu, aby když na něho přijde pokušení vrátit se zpět k otroctví alkoholu, nepodlehl, ale naopak sílil. A tak je to i se závislostí na kouření a s jinými závislostmi, kterými nás hřích zotročuje. Musí zde být tato pevná víra v Krista. Když zaútočí pochybnost a pokušení, vůbec o tom ani neuvažuji, tuto myšlenku nepřipouštím! To je princip useknout hned v počátku představu, touhu po alkoholu či cigaretě a přejít na jiné myšlení, a to skrze víru.

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 6,11