čeština > Aktuální > Article

Boží zákony chrání celou společnost

Datum:   2018-11-06
Autor:   BKP

 

Boží zákony chrání celou společnost

 

V současné době jsou často prosazovány různé nemorální a antikřesťanské zákony. Přesto však národy ovládla lhostejnost a slepota. Boží zákony chrání celou společnost, rodinu i bezbranné lidi, proto je potřebné, aby tu byl někdo, kdo se za ně postaví. Když se Makabejci bránili zavádění pohanských zvyklostí a zákonů, Matitjáš provolával po městě: „Každý, kdo horlí pro Zákon a zachovává smlouvu, ať jde za mnou!“ (1Mak 2,27)

 

Za antizákony je duch lži, duch smrti, který pak ničí vše, podobně jako vše likviduje kombajn. Ten, kdo s tím už má zkušenosti, ví, že je potřeba reagovat, dokud je ještě možnost a čas, jinak bude už pozdě. Pak už nepomůže ani pláč.

Jestli chceme, aby v naší zemi byly Boží zákony a ne antikřesťanské, které ničí člověka i jeho přirozenost, musíme se za ně postavit i za cenu, že nám budou plivat do obličeje, nazývat nás fanatiky, -foby a podobně.

 

Projevit svůj postoj např. pokojnou manifestací může být z naší strany kapkou, která zalije živou vodou poušť mladé generace, která už nezná Boží přikázání, nezná živého Ježíše. Ježíš žízní po spáse duší, po tom, aby naše země patřila Bohu. Je potřebné, abychom Mu otevřeli dveře, a to na prvním místě modlitbou a pokáním, a pak také konkrétními kroky víry – např. pokojnou manifestací či peticí proti zavádění antizákonů. Je potřebné, abychom udělali, co udělat můžeme, a ostatní je už Boží věc. Bůh je všemohoucí, ale od nás chce projev naší víry tak, jak očekával od Přesvaté Bohorodičky její ANO. Pak se Slovo stalo tělem. I my musíme Bohu říct své „ano“ tím, že uděláme krok víry. On nám pak dá své požehnání.

 

Stáhnout: Boží zákony chrání celou společnost