čeština > Aktuální > Article

Advent 2018, církev nemá papeže!

Datum:   2018-12-04
Autor:   BKP

 

Advent 2018, církev nemá papeže!

 

Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve.

Dne 28. 11. 2018 Vatikán pod vedením pseudopapeže Bergoglia vydal do médií prohlášení: „Stojíme plně za migračním paktem OSN“ (Globální kompakt).

 

Vatikán na tomto genocidním paktu spolupracoval dokonce 20 body. Realitu, že Globální kompakt má umožnit neomezený přísun migrantů, Vatikán lživě nazval „ideologicky zkresleným prezentováním a lží“. Co je tedy pravda? V parlamentu EU vystoupil den před tím, 27. 11. 2018, europoslanec Marcel de Graaf s naléhavým varováním a výzvou, aby žádná země Globální pakt OSN nepřijala. Upozornil, že v zemích, které podepíší Globální pakt o migraci v Marrákeši (10.-11. 12. 2018), bude podle odstavce 8 jakákoliv oprávněná kritika migrace trestně stíhána pokutami a vězením. Ke každodenním zločinům migrantů, ať jde o znásilňování, vraždy, rabování či jiné násilí, se bude muset už jen bezmocně mlčet. V závislosti na 8. bodu budou všechny politické strany, které brání národ proti migraci, potlačeny a opoziční média zrušena.

 

Bergoglio 29. 11. 2018 od sv. Marty hřímá: „Po Svatém městě budou šlapat pohané, bude potrestáno Pánem, protože otevřelo brány svého srdce pohanům... změnilo se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha.“ Nevidí si snad Bergoglio na nos a neví, že se tento výrok vztahuje na něho a na odpadlý Vatikán? Vždyť Bergoglio jako hlavní vrátný otvírá dveře pohanům. Ať už jsou to Vánoce, Nový rok, Velikonoce či každonedělní Anděl Páně, vždy od něj slyšíme stejné mantrování – migrace, migrace.... otevřete brány do každé farnosti, do každého kláštera!

Jako Nero nad hořícím Římem básní: „A Jeruzalém žije jako Babylón. Chce uskutečnit syntézu, kterou uskutečnit nelze. A zanikne obojí. ... Nelze smísit vodu s olejem... (nelze) podléhat pohanským svodům ... pohanství nás vede ke zkáze... To je konec civilizace... A tak skončí také dnešní veliká města, tak skončí náš život, pokud půjdeme cestou pohanství.“

 

Bergoglio přes mrtvoly prosazuje islamizaci a pohanství, a přitom paradoxně vyzývá: „S nadějí proto otevřme svá srdce a odvraťme se od pohanského života.“ Je to, jako by někoho navedl skočit z desátého patra, a když ho vidí letět střemhlav dolů, volá za ním: „To špatně dopadne! Podruhé už neskákej!“

Bergoglio prosazuje pohanství nejen fanatickou propagací migrace, ale i likvidací přirozených morálních norem v Amoris laetitia a prosazováním sodomie. Dodnes ji chrání i na nejvyšších místech ve Vatikánu. Sugestivním prorokováním zkázy antikristovský pseudopapež vyjevil, k čemu směřuje veškerá jeho činnost.

Bergoglio ale zapáleně vyhlašuje: „Přijde den, kdy Pán řekne: ‚Dost bylo přetvářky...‘“

 

V Adventu, v době pokání, opakovat v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“ je buď přetvářka, anebo vědomá jednota s heretikem. V této adventní době 2018 přišel den, kdy Pán už mnohým vložil na srdce: „Dost bylo přetvářky!“ Každému je dnes jasné, že Bergoglio jako heretik není papežem! Katolická církev dnes nemá právoplatného papeže! Je stav sede vacante!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

3.12.2018

 

Stáhnout: Advent 2018, církev nemá papeže! (3.12.2018)