čeština > Aktuální > Article

Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích

Datum:   2018-12-31
Autor:   BKP

 

Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích

 

Jak velmi podstatná je to pravda: Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích. Kde je tedy ten právě narozený král Židů? Kde je Ježíš? Má být v našem srdci. On má být na prvním místě v našem životě. On má být naším Králem! Apoštol Tomáš řekl, když Ježíš vstal z mrtvých a ukázal se všem apoštolům: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš má být také naším Pánem a Bohem. To si máme uvědomovat hlavně v modlitbě, když se modlíme 7× za den v modlitebním zastavení: „Miluji Tě celým srdcem, celou duší a vší silou…Ztrácím svou duši pro Tebe a evangelium.“Máme ztrácet tu lež, klam, který je v naší duši skrze dědičný hřích, máme ztrácet to naše falešné ego, které nás drží v temnotě, a máme se otevřít Kristu – „Světlu, které přišlo na svět“ (viz J3,19), aby On nás mohl proniknout, aby mohl vládnout v našem srdci jako náš Král.

 

Stáhnout: Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích