čeština > Aktuální > Article

Jak prožívat Boží přítomnost?

Datum:   2019-02-02
Autor:   BKP

 

Jak prožívat Boží přítomnost?

 

Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Máme si tedy uvědomovat Boží přítomnost. Člověk si myslí: Kdybych tak Ježíše viděl… nebo žil ve stejné době jako On, bylo by určitě mnohem jednodušší věřit. Ale to není pravda. Vidíme, že ti, kteří žili v té době, viděli Ježíše, viděli Jeho zázraky, ale pak přesto křičeli: „Musí zemřít! Ukřižuj ho!“ A to, i když před pár dny viděli, že vzkřísil z mrtvých Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Temnota, která je v člověku, je opravdu velká! A tu temnotu můžeme nazvat „hloupost“ a „sebezničení“ – člověk sám sebe ničí. Bůh nám dává zadarmo odpuštění hříchů, zadarmo! A chce, abychom jen vešli do Jeho přítomnosti, přiznali si hřích, dali ho Ježíši a přijali Jeho odpuštění. Je to jako s lékařem: Chceš-li být uzdraven, musíš přijít za lékařem a povědět mu, co tě bolí, jaké máš problémy. Nikdo přece nepřijde k lékaři, jen aby tam stál a mlčel… A my často přijdeme k Lékaři – Ježíši – a mlčíme. Ježíš se ptá: „Jaký máš problém? Co chceš, abych ti učinil?“ Máme mu říct: „Pane, tady je můj hřích, který je kořenem mých problémů. Dávám Ti ho.“ Kolikrát je s tím pak spojeno i fyzické uzdravení.

 

 

Stáhnout: Jak prožívat Boží přítomnost?