čeština > Aktuální > Article

Ovoce II. Vaticana po 54 letech (+ video)

Datum:   2019-02-08
Autor:   BKP

 

Ovoce II. Vaticana po 54 letech

 

Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost.

V 60. letech se ve světě vystupňovala invaze okultismu a pohanství s jógou. Explodovala dekadentní kultura a sexuální revoluce Kinseyho. Jaká byla reakce církve? Koncil takovému světu otevřel aggiornamentem srdce církve.

 

Místo varování před invazí pohanství zavedl úctu k pohanství, de facto k jejich démonům (1Kor 10,20).

Místo očisty církve od heretiků, pověřil Jan XXIII. heretiky moderováním koncilu.

Místo slibovaných nových Letnic byl Duch svatý z církve vyhnán! Přišel duch světa.

List Římanům vyjadřuje zákonitost: Hereze + neopohanství = homosexualita.

 

„Vyměnili Boží pravdu za lež – za hereze. Klanějí se tvorstvu místo Stvořiteli – úcta k pohanství v Nostra aetate… Proto… muži s muži provádějí hanebnosti – to je homosexuální síť v církvi“.

 

Sv. Pius X. odsoudil hereze modernismu. Koncil k jejich šíření mlčel, a tím je zlegalizoval. Kněžská formace byla celosvětově otrávena.

 

Otráveným plodem II. Vaticana je i homosexuální síť s Františkem. Církev pod vedením Františka spolupracuje na autogenocidě lidstva.

 

Jaké je řešení? Přiznat, že ovoce II. Vaticana je smrtonosné! Přiznat, že ortodoxie byla zaměněna herezemi! Přiznat, že nastala invaze pohanství a sodomie!

 

Pokání je návrat k ortodoxii a k následování Krista v Duchu pravdy.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

6. 2. 2019

 

Stáhnout: Ovoce II. Vaticana po 54 letech (6.2.2019)