čeština > Aktuální > Article

Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější

Datum:   2019-04-11
Autor:   BKP

 

Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější

 

Vztah k Bohu je spojen s umíráním sobě sama. Když Bůh začne člověka pomalu vést, on se začne vzpírat, bouřit, reptat a nakonec uteče pryč. Opustí cestu Božího vedení. Proč?

 

Výstižně to vyjádřila svatá Terezie z Avily. Jednou, když ji postihla bolest nohy, řekla: „Pane, po tolika trápeních dostává se mi ještě i toto?!“ Pán ji odvětil: „Terezie, já takto zacházím se svými přáteli.“

 

Terezie odpověděla: „Ach, můj Bože, není divu, že jich máš tak málo.“

 

Proč existuje satanizmus? Protože člověk chce být duchovní, mystický.

 

S mystikou je spojen okultizmus, ať už jde o věštění, spiritizmus, nadpřirozené iluminace či osvícení kóanem… apod. Člověk v nich sleduje úspěch a samospasitelnost.

 

Starý člověk (naše hříchem porušená přirozenost) je schopen se postit až do sebezničení. Ukázkovým příkladem jsou fakíři v Indii. Jejich takzvané osvícení je následkem zkoncentrované pýchy. Často jde přímo o posedlost démonem pýchy, který však rafinovaně vystupuje jako anděl světla.

 

Proč je to pro člověka přitažlivější a „snadnější“, než pravdivý život s Bohem?

 

Protože člověk nechce bojovat sám se sebou, raději se spojí s ďáblem, s duchem lži a pýchy. Ten pak skrze něho dělá různé divy a zázraky, zdánlivě uzdravuje nebo mu podává nejrůznější informace, což velmi lichotí lidské pýše. Takový člověk se stává jeho otrokem. Cesta zpět mu už není dovolena.

 

Proč nechce následovat Ježíše? Protože by se musel jít sám proti sobě. A to je bolestné.

 

Jenže mnohem bolestnější je však těch, kteří se nechali oklamat a svést Božím nepřítelem. Ale ta už nikdy neskončí!

 

Stáhnout: Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější