čeština > Aktuální > Article

Příbytek v nebi

Datum:   2019-06-06
Autor:   BKP

 

Příbytek v nebi

 

V 14. kapitole Janova evangelia je zachyceno, jak Ježíš mluví s apoštoly při poslední večeři. Řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.“ Zřejmě mezi nimi zavanul určitý duch strachu. Ono to někdy přijde a člověk ani neví z čeho. Ježíš jim už naznačil, že odejde. Řekl Petrovi: Kam já jdu, ty nyní nemůžeš jít za mnou“. Dostali takový divný strach. Ježíš to věděl, proto jim říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.“ Dává jim řešení: „Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ A tu najednou začne mluvit o nebi. „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu vám připravit místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já.“ Máme věřit v Boha, věřit v Ježíše. On řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ Mnoho příbytků! Když se člověk podívá na hvězdné nebe a uvědomí si, že jsou tam miliony a miliardy hvězd, miliardy světů, žasne. Avšak věčné nebe to není ta hvězdná obloha. To je duchovní svět, který je dokonalejší než celý vesmír s tisíci zákony a zákonitostmi, nad kterými žasneme a které Bůh vložil do této mrtvé hmoty.Bůh nám dal hmotné tělo. Ale dal nám i ducha, který je podobný Jemu. Tím duchem jsme podobni Bohu. Náš život je jen krátká zkouška a pak nás čeká věčnost. Je třeba, abychom v této zkoušce obstáli. Proto je třeba, abychom znali Boží slovo, abychom znali ty nejzákladnější pravdy, a hlavně je realizovali. Ježíš řekl: „Jdu vám připravit místo.“ Jaká je to radost, že i pro mne, pro tebe, Ježíš rezervuje místo v nebi. Je třeba, abychom ho neztratili!

 

 

Stáhnout: Příbytek v nebi