čeština > Aktuální > Article

„Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

Datum:   2019-06-08
Autor:   BKP

 

„Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

 

Ke konci poslední večeře Ježíš hovoří důvěrně k apoštolům a předává jim hloubku Božích pravd: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

Když Ježíš pronesl tato slova, tuto hloubku, apoštolé ji zřejmě plně nechápali. Možná ji postupně začali chápat po seslání Ducha svatého a potom i v určitých etapách svého života, v určitých zkouškách, pronásledování, kdy jim byly tyto hluboké pravdy dávány jako takové paprsky světla. Najednou je poznávali, vnímali… Vnímali je ve světle Ducha Božího. Tedy Ježíš pronesl tato slova nezávisle na tom, nakolik je chápali nebo nechápali. On je teď nerozebírá, nevysvětluje, protože ví, že je to zbytečné. Ten večer jim říká: „Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“ Nesnesli! A tu – to je velmi důležité – začíná mluvit o Duchu svatém: „Jakmile však přijde On, Duch Pravdy, On vás uvede do veškeré pravdy.“Ježíš se nenamáhá, aby nějakým přirovnáním vysvětlil tuto hloubku, a jenom prostě poví: „Já vám to teď nebudu vysvětlovat. Vy byste to nesnesli.“ Nesnesli! To znamená, že by se ještě pohoršili. I my nesnášíme určité pravdy, proti nimž se bouří náš zatemněný rozum, náš rozum ovlivněný duchem světa, ovlivněný naším egoizmem, tím jádrem zla v nás, které mnohdy nechce snášet pravdu. A to ještě ani ne tak hlubokou, jako Ježíš předkládá v takovém mimořádném prostředí, a ne lidem, davům, ale skupince nejvěrnějších. Když Ježíš toto říkal, už tam nebyl Jidáš – zrádce. Byli tam jenom ti, kteří pak obětovali v budoucnosti životy pro Krista. Byli tam Jeho nejvěrnější, které On vybral, za které se modlil, kterým dával příklad, kterým prokázal lásku vrcholným způsobem. I když jim umýval nohy, bylo to jenom gesto, ale dal jim tím najevo, že je miluje. Ježíš ale miluje i učedníky, kteří jsou v tomto nastávajícím 21. století, které je stoletím apokalyptickým.

 

Stáhnout: „Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“