čeština > Aktuální > Article

Ježíš je cesta

Datum:   2019-07-08
Autor:   BKP

 

Ježíš je cesta

 

Co znamená, že Ježíš je cesta? Po cestě se jde. Můžeme říci, že cesta je také program – životní program, který si člověk zvolí. Čili naším životním programem má být Ježíš, následování Jeho. On je i Pravda a také Život, život věčný. Tedy my Ho máme následovat.

 

Na cestě naším životem budeme klopýtat, padat. Na té cestě přijdou zkoušky. Na té cestě bude to zlo, které je v nás, šilhat po světě, po marnosti světa – po marné slávě, po nesmyslech, mamonu, z něhož si budeme chtít učinit cíl svého života. Čili hřích v nás nás bude stahovat na falešnou cestu. Ale my máme stát na té Cestě, kterou je Ježíš.

 

A věci – peníze i majetek – máme používat, ale natolik, nakolik nám to nepřekáží na této cestě pokračovat. Pokud to překáží, pak je potřeba se jasně rozhodnout: buď Ježíš, nebo mamon. Mamon musí ustoupit. Buď Ježíš, nebo nějaký nedobrý vztah. Musím si vybrat Ježíše a to ostatní musím odseknout a odhodit. Tedy pokud jdeme po té cestě, nastává tento proces. Je to zároveň křížová cesta a zároveň i očistec na této zemi – v tomto čase. Jak říká Augustýn: „Pane, řež mne zde na zemi a chraň mne utrpení na věčnosti.“ Když na cestě, kterou je Ježíš, vytrváme, po krátkém utrpení a odříkání budeme mít věčnou slávu a blaženost.

 

 

Stáhnout: Ježíš je cesta