čeština > Aktuální > Article

Pokrytectví a podlost hlavy UHKC

Datum:   2019-11-02
Autor:   BKP

 

Pokrytectví a podlost hlavy UHKC

 

Vrchní arcibiskup UHKC S. Ševčuk hned po Synodě o Amazonii vyzval ke zrušení celibátu. Lživě tvrdil, že se tím vyřeší morální úpadek. Většina biskupů UHKC s jeho tvrzením zřejmě nesouhlasí. Navíc je paradox, že Ševčuk toto tvrdí, ale veřejně i s arcib. Gudziakem prosazují amorální ideologii LGBTQ. Ševčuk přesto vyzývá, aby kněží UHKC žalovali na kněze ŘKC na Ukrajině v případě morálních deliktů. Co ale, když kněží obojího ritu začnou žalovat na Ševčuka?

 

My, jako řeckokatoličtí biskupové zodpovědně prohlašujeme, že zrušením celibátu se morální úpadek kněží ani věřících nevyřeší. Zrušení celibátu v současné době vyvolá naopak velký chaos, ztrátu podstaty a legalizaci všech amorálností LGBTQ, jak o to usiluje František Bergoglio.

 

Jediným řešením krize v církvi i v kněžství je pravdivé pokání. To znamená očista spasitelné víry od herezí neomodernismu, za nimiž je duch ateizmu, který zpochybnil všechny základní pravdy víry i morálky a tím i osobní vztah k našemu Spasiteli. K očistě víry je rovněž nutno se zřeknout ducha neopohanství, který je za dokumentem II. Vaticana Nostra aetate a který vyvrcholil Synodou o Amazonii. To je základní krok pokání, který musí být spojen s pravdivou reevangelizací, přijetím Ducha Kristova a cestou následování Krista. Boží slovo jasně ukazuje, že problém morálního úpadku má tyto dva otrávené kořeny: nevěru v pravého Boha a modlářství (srov. Ř 1,20-27!!!).

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
2.11.2019

 

Stáhnout: Pokrytectví a podlost hlavy UHKC (2.11.2019)