čeština > Aktuální > Article

Šikmá plocha súčasného pontifikátu

Datum:   2019-12-01
Autor:   Ze světa

 

Šikmá plocha súčasného pontifikátu

 

Prof. Hubert Windisch

Regensburg, 26.11.2019 (kath.net)

 * Vlastne by sme tomu ani neverili, keby to nebolo podložené dôkazmi: Bolo to veľké divadlo, čo sa konalo  pred Synodou o Amazónii a počas nej v Ríme so soškami pachamamy. Vo Vatikánskych záhradách 4. októbra a v Bazilike sv. Petra 7. októbra tieto zobrazenia pohanských božstiev sa v prítomnosti kňazov, biskupov, kardinálov i samotného pápeža prezentovali a uctievali predtým, než sa vystavili v kostole Santa Maria in Traspontina a odtiaľ skrze odvážny zásah mladého katolíckeho laika Alexandra Tschugguela našli cestu do Tiberu.

 

* Pokusy o vysvetlenie tohto diania nás nemôžu presvedčiť. Na to je pohanské pozadie týchto sošiek príliš známe. V konečnom dôsledku ide o ohavnosť vystavenú vo svätyni chrámu (porovn. 1 Mach 1,50, 57).

 

Veľmi ťažko zaváži, že sa také niečo mohlo stať v prítomnosti pápeža. Ako sa majú jednoduchí veriaci, ku ktorým sa počítam, proti tomu brániť? Ako majú veriaci vyjadriť svoju bolesť z takéhoto diania, za ktorým presvitá šikmá plocha dokumentu z Abu Dhabi, na ktorej prebieha jedinečnosť a výnimočnosť nášho božského Vykupiteľa Ježiša Krista? Krista zasa nechávame visieť a ideologické ramená kríža na to sa usilovne otesávajú. Ako môžu veriaci, ktorí Krista a Cirkev milujú, dvihnúť svoje hlasy, keď pastieri až na malé výnimky mlčia?


* Vďaka Bohu sú v Petrovej lodičke, ktorá sa dostala do núdze vážnej búrky na mori, aj laici ako napr.  Maike Hicksonová alebo Alexander Tschugguel, ktorí sa slovom a činom zastávajú jednej svätej katolíckej apoštolskej Cirkvi a tak bojujú za pravdu a krásu mystického Kristovho tela. My sme v stave status confessionis a preto mnohí podpísali protestný list ako em. nuncius arcibiskup Viganò, pomocný biskup Mutsaerts, de Mattei, Henry Sire a mnohí známi katolíci.


* Ale nie je taký list, ktorý od pápeža požaduje korektúru a obrátenie vzhľadom na toto dianie útokom na pontifika? K tomu treba povedať, že tento list nie je ľahkovážny, ale napísaný z veľkej starosti o jednotu a identitu Cirkvi. Šíriace sa ľubovoľné výklady katolíckej náuky a morálky spôsobujú dezorientáciu a vyvolávajú bezmocnosť veriacich. Oni majú právo na to, aby ich pastieri viedli, veď pri vysviacke sľúbili, že od apoštolov odovzdaný poklad viery, ktorý sa vždy a všade v Cirkvi uchovával, budú čisto a neskrátene odovzdávať ďalej. Veriaci majú právo na to, aby vo svojich pastieroch nachádzali zástupcov apoštolov, ktorí majú byť „učiteľmi viery, kňazmi svätej bohoslužby a služobníkmi vo vedení“ (porovn. CIC c. 375 § 1).


* V tejto situácii má veľký význam rozlišovať medzi úradom a osobou na jednej strane a materiálnou, t. j. obsahovou poslušnosťou na strane druhej. Práve z dôvodu veľkej hodnoty cirkevného úradu kňaza, biskupa alebo pápeža smieme a musíme občas kritizovať činy alebo vyjadrenia osoby, ktorá zastáva taký úrad. Totiž to druhé s prvým súvisiace rozlišovanie dáva veriacim potrebnú slobodu v poslušnosti voči pastierom. Formálna poslušnosť sa musí vždy odôvodňovať aj materiálnou (t. j. vzhľadom na náuku Cirkvi in fide et moribus). Inak vzniká slepá poslušnosť, ktorá je výrazom svojvôle a zotročenia. Ak sa však zladí a spojí formálna poslušnosť s obsahovou poslušnosťou, vzniká sloboda.

 

Sv. Ignác Loyolský raz výstižne povedal: „Poslušnosť je dieťaťom slobody. A naša sloboda je Kristus.“ Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva (Gal 5,21). Teda nijaká pachamama.

 

Ak sa viera Cirkvi stanovená o. i. vo veľkom vyznaní viery zatemňuje slovami alebo skutkami hierarchie, hoci by to bol aj pápež, musia a smú nielen pastieri a teológovia, ale aj laici v Cirkvi jasne klásť odpor.

 

Hubert Windisch je teológ a em. profesor pastorálnej teológie Univerzity vo Freiburgu

 

Stáhnout: Šikmá plocha súčasného pontifikátu