čeština > Aktuální > Article

Sedm modlitebních zastavení během dne. Slovo života – Ř 7,1-2 (10. 2. – 24. 2. 2019)

Datum:   2016-01-01
Autor:   BKP

 

Sedm modlitebních zastavení během dne

 

Slovo života - Ř 7,1-2 (10. 2. – 24. 2. 2019)

 

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ?

Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi;

když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.

 

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradici do současné doby, předkládáme tento, už vyzkoušený, způsob modlitby. Je to modlitba při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, při uléhání (tedy 7x za den). Co se máme modlit a proč?

 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

„Effatha!“ (Otevři se!) „Já jsem svévolník. Já jsem hedonista. Já jsem sudič.“

„Marana tha!“ (Přijď, Pane!) „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5x)

„Šéma (Slyš), Izraeli, miluj Boha! Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem,celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a pro evangelium.“ 

Slovo života: „Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“ (Ř 7,1-2) (3x)

„Od této chvíle vše činím + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)