čeština > Aktuální > Article

Sedm modlitebních zastavení během dne. Slovo života – 1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)

Datum:   2016-01-01
Autor:   BKP

 

Sedm modlitebních zastavení během dne

 

Slovo života - 1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)

 

„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal,

 že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben;

 byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.

 

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradici do současné doby, předkládáme tento, už vyzkoušený, způsob modlitby. Je to modlitba při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, při uléhání (tedy 7x za den). Co se máme modlit a proč?

 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Effatha!“ (Otevři se!) „Já jsem svévolník. Já jsem hédonista. Já jsem sudič.“

Marana tha!“ (Přijď, Pane!) „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5x)

„Šéma“ (Slyš), „(své jméno), miluj Boha! Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem, celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a pro evangelium.“ 

Slovo života: „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“ (1Kor 15,3-5) 

„Od této chvíle vše činím + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)