čeština > Aktuální > Article

Sedm modlitebních zastavení během dne. Slovo života – Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)

Datum:   2016-01-01
Autor:   BKP

 

Sedm modlitebních zastavení během dne

 

Slovo života - Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)

 

„A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem,

tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.

 

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradici do současné doby, předkládáme tento, už vyzkoušený, způsob modlitby. Je to modlitba při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, při uléhání (tedy 7x za den). Co se máme modlit a proč?

 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Effatha!“ (Otevři se!) „Já jsem svévolník. Já jsem hédonista. Já jsem sudič.“

Marana tha!“ (Přijď, Pane!) „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5x)

„Šéma“ (Slyš), „(své jméno), miluj Boha! Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem, celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a pro evangelium.“ 

Slovo života: „A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“ (Ř 5,18) 

„Od této chvíle vše činím + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)