čeština > Aktuální > Article

Sedm modlitebních zastavení během dne. Slovo života – Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)

Datum:   2016-01-01
Autor:   BKP

 

Sedm modlitebních zastavení během dne

 

Slovo života - Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)

 

«Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro.

 Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.

 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.

 Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já,

 ale hřích, který ve mně přebývá.»

 

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradici do současné doby, předkládáme tento, už vyzkoušený, způsob modlitby. Je to modlitba při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, při uléhání (tedy 7x za den). Co se máme modlit a proč?

 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

„Effatha!“ (Otevři se!) „Já jsem svévolník. Já jsem hedonista. Já jsem sudič.“

„Marana tha!“ (Přijď, Pane!) „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5x)

„Šéma (Slyš), Izraeli, miluj Boha! Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem,celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a pro evangelium.“ 

Slovo života: „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“ (Ř 7,18-20) (3x)

„Od této chvíle vše činím + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)