čeština > Aktuální > Article

Sedm modlitebních zastavení během dne. Slovo života - 2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

Datum:   2016-01-01
Autor:   BKP

 

Sedm modlitebních zastavení během dne

 

Slovo života - 2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

 

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili,

že jeden zemřel za všechny,

a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu,

nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.

 

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradici do současné doby, předkládáme tento, už vyzkoušený, způsob modlitby. Je to modlitba při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, při uléhání (tedy 7x za den). Co se máme modlit a proč?

 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Effatha!“ (Otevři se!) „Já jsem svévolník. Já jsem hédonista. Já jsem sudič.“

Marana tha!“ (Přijď, Pane!) „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (5x)

„Šéma“ (Slyš), „(své jméno), miluj Boha! Ježíši, Bože můj, miluji Tě celým srdcem, celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a pro evangelium.“ 

Slovo života: „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“ (2Kor 5,14-15) 

„Od této chvíle vše činím + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)