čeština > Aktuální > Article

Zločinná juvenilní justice ve Lvově

Datum:   2012-10-16
Autor:   BKP

 
Lvovský městský úřad   

 

Zločinná juvenilní justice ve Lvově

 

Mezinárodní organizace ELSA spolu s Radou Evropy realizují ve Lvově projekt týkající se sexuálního násilí na dětech. Oznámila to tisková agentura Lvovského městského úřadu. Organizace projektu «ELSA pro děti» spočívá ve vytvoření vyšetřovací skupiny.

  

Tento projekt se zdá velmi ušlechtilý a humánní. V tyto dny je však vyvíjen mimořádně velký nátlak na Ukrajinu, aby zavedla mechanismy juvenilní justice. Přestože oficiálně byla na Ukrajině juvenilní justice zamítnuta, její jednotlivé mechanismy jsou stále znovu a znovu skrytě protlačovány pod jinými názvy. Projekt, který je zahájen ve Lvově, je ideologickou součástí tohoto systému. Programem tzv. vyšetřovacích skupin je shromažďování informací. Jde o udavačství, bez něhož by juvenilní justice nemohla fungovat. Juvenilní mechanismy neřeší skutečnou vinu, ale děti jsou řazeny do „rizikových skupin“ a takzvanou preventivní kontrolou odnímány z rodin. Pak začíná skutečná morální devastace, neboť v tzv. náhradních rodinách homosexuálů a pedofilů jsou děti sexuálně zneužívány a stát těmto tzv. náhradním rodinám na to ještě dává velkou finanční podporu.

 

Tento projekt je velkým podvodem! Jeho prostřednictvím mají začít fungovat mechanismy juvenilní justice, která bude bez reálné viny brát děti z dobrých rodin, už i na Ukrajině.

 

Juvenilní justice, aby mohla děti brát, stereotypně obviňuje rodiče z násilí v rodině či dokonce nevinného otce lživě osočí, že se dopouštěl sexuálního zneužívání. V Evropě i v Rusku je mnoho takových případů. Tento zločinecký systém, který se dopouští pirátských krádeží a byznysu s dětmi, funguje v Anglii, Francii, Německu, Norsku... Dokonce v Norsku tento systém letos prosadil, na základě konvence OSN o právech dítěte, zákon, který zbavil všechny rodiče rodičovských práv. Matky páchají sebevraždy, a ročně i 59 odebraných dětí!

 

Tyto dny slovenská televizi JOJ vysílá reportáž z Anglie, kde slovenské rodině sebrali dva chlapce, 2 a 4 roky. Tato hrozná tragédie odmaskovává cynismus zločineckého systému juvenilní justice, který je horší než fašismus a stalinismus (viz http: http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/17-09-2012/bez-deti-neodidem-toto-je-pribeh-ivany.html).

 

Tyto dny je mimořádně velký nátlak na vtělení zločinecké juvenilní justice nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. 22.9.2012 proběhl v Moskvě několikatisícový mítink proti jejímu zavedení. Bylo posbíráno 134 000 podpisů proti zákonům, které tuto zločineckou mašinérii vtělují. Organizátoři mítinku vybízeli národ k radikálnímu postavení se proti těmto zločinům na dětech i za cenu smrti (viz http://vkpatriarhat.org.ua/ru/?p=4244).

 

Co se týká pravdivé prevence zločinnosti, pak je jí hlavně dobrá výchova. Tu ale juvenilní pracovníci zakazují, nazývají ji „násilím v rodině“ a berou za ni děti.

 

Ideologové projektu manipulují vědomím lidí a schovávají se za to, že je mnoho zločinů, které je třeba kriminalizovat. Pokrytecky jmenují tyto: dětská pornografie, filmy, divadelní hry s erotickým obsahem, dětská prostituce. To vše jsou zločiny, které vždy byly trestány a musí být trestány. Je však velkým pokrytectvím, vzbuzovat dojem, jako by se proti tomuto zlu bojovalo, a přitom dětskou pornografii beztrestně publikovat v učebních materiálech, včetně videí pro tzv. sexuální výchovu s přímým schválením ministerstva školství. Tato sexuální antivýchova, kterou OSN oficiálně prosazuje, není výchovou, ale návodem k homosexualitě, transsexualitě a jiným sexuálním zvrácenostem. Děti prý mají tzv. právo na informaci. Mohou tedy zacházet na jakékoli internetové stránky, sledovat pornografické filmy, a rodiče nemají právo jim to zakázat, protože to by bylo klasifikováno jako „násilí“. Malé děti jsou masově zamořovány kreslenými filmy, které je navádějí k homosexuliatě, pedofilii, k zločinnosti, k cynismu, k okultismu....Ohánět se frázemi o odstranění sexuálního násilí, a přitom ho pomocí juvenilních mechanismů systematicky zavádět, je zločinný paradox, typický pro juvenilní justici.

 

Tento projekt udavačství a pirátství, který má startovat i ve Lvově, přikrývající se bojem proti sexuálnímu násilí na dětech, pod názvem «ELSA pro děti», je zaměřen proti dětem. Realizace projektu ve skutečnosti přinese vtělení juvenilních technologií, jejichž ovocem je beztrestné sexuální násilí v tzv. náhradních rodinách pedofilů a homosexuálů. Tomuto předchází tiché schválení arcibiskupa Vozňaka a aktivní spolupráce UKU. Na ní, jako příprava k odstartování projektu „ELSA pro děti“, proběhl tzv. ekumenicko-sociální seminář (25.-30.9.2012) v němž byla intenzivně propagována juvenilní justice.

 

Projekt bude realizován ve všech městských centrech organizace ELSA na Ukrajině, a to: ve Lvově, Užhorodě, Ivano-Frankivsku, Ostrohu, Irpeni, Kyjevě, Poltavě, Sumách, Oděse, Doněcku a Charkově.

 

Celý tento projekt je velkým podvodem a zločinem vůči ukrajinskému národu.

 

Žádáme, aby bylo prošetřeno, kdo z městského úřadu nese zodpovědnost za vtělení tohoto zločineckého systému do katolického Lvova.

 

Vybízíme městský úřad, aby zrušil tento projekt a řádnou výchovou ve školách, zákazem pornografie na billboardech, na veřejných prostranstvích a v učebnicích, vpravdě vytvořil podmínky pro skutečnou záchranu mládeže před sexuálním zneužíváním. Žádáme, aby děti byly vychovávány a systematicky varovány před morální zvráceností, kterou přináší sexuální antivýchova.

 

Je vrcholem pokrytectví, že základ pro tento projekt iniciovaný Radou Evropy a skrývající se za tzv. ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, je Evropská Konvence. Ta je rovněž směrodatným právním aktem celému zákonodárství, které dnes používá podobné termíny, a přitom připravuje systematickou demoralizaci. Součástí Konvence je tzv. antidiskriminační požadavek, který stanoví, že nesmí docházet k žádné tzv. diskriminaci, a proto nesmí být nijak omezována propagace homoaktivistů přímo ve školách. Tímto je sexuální zneužívání oficiálně propagováno a vnucováno. Pokrytecky se však uvádí, že tato Konvence chrání dětí před sexuálním zneužíváním.

 

Všechny vznešené fráze EU jsou v praxi pravým opakem. Vedou k morální devastaci a ke genocidě jednotlivých národů včetně Ukrajiny!

 

Synod biskupů UP HKC žádá státní orgány, policii, právníky, prokuraturu, SBU o objektivní prověrku tohoto juvenilního projektu. Naléhavě vyzývá městský úřad, krajský úřad, oblastní radu k postavení se proti této zločinné ideologii, která má za cíl zničení nejen západní Ukrajiny, ale i celého národa.

 

 

+ Markián
Hlava UP HKC

 

Lvov, 29.9.2012

 

Kopie:

SBU Ukrajiny

Generální prokuratura

 

Stáhnout: Zločinná juvenilní justice ve Lvově (29.9.2012)