čeština > Církev > Article

Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve /Dopis Svatému otci/

Datum:   2009-08-11
Autor:   Synod UP HKC

 

 11.8.2009

                                                                                                                               Svatý otec

                                                                                                                               Benedikt XVI.

                                                                                                                               Řím

 

                   Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

                                                       (UPHKC)

Svatý otče,

oznamujeme Vám, že náš pravověrný synod biskupů UHKC se dne 11.8.2009 rozhodl založit novou církevní strukturu (církev) pod názvem Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev, zkratka UPHKC. Důvodem založení je to, že heretická struktura dále setrvává ve svých herezích a vytváří systematický tlak na kněze i Boží lid. Založením UPHKC dostávají kněží I věřící možnost vyjít z duchovního Babylónu heretické struktury a vejít do struktury, která jim skrze pravověrné učení umožní spásu.

 

Naším duchovním programem je: všechno obnovit v Kristu (heslo sv. Pia X.). Jde nám o duchovní obnovu jedince, rodiny, společenství, farností, celé církve. Prostředky k uskutečnění obrody jsou vyzkoušeny celou církevní historií – je to obrácení, pokání, boj s naší porušenou přirozeností skrze zříkání se sama sebe a upřímné následování Krista. To vše je bez vnitřní modlitby prakticky nemožné. Samozřejmě, základem duchovní obnovy je pravověrné učení a zdravé morální zásady, které vycházejí z desatera a Kristových přikázání obsažených především v Horské řeči.

 

Věříme, že tento model obnovy církve, který vychází z Ukrajiny, bude motivovat i Vás, Svatý otče, a to k obnově západní církve. My vyznáváme Váš primát i Vaši neomylnost ex cathedra, v žádném případě se však nemůžeme podřídit antipapežské struktuře, která zaujímá všechna klíčová místa, popírá papežství a základní pravdy víry.

 

O Vaše požehnání Vás prosí představitelé nové církevní struktury UPHKC

  

Hlava UPHKC + Michajlo Osidač

Zástupce hlavy + Eliáš OSBM

Sekretář synodu + Markian OSBM

 

 

Adresa: Synod UPHKC, Sosnová 3, 79491 Lvov – Brjuchoviči, Ukrajina

www.community.org.ua; pidhirci.community @ gmail.com


Přiložené soubory
Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve - UPHKC /Dopis Svatému otci/ (11.8.2009) Stáhnout Založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve - UPHKC /Dopis Svatému otci/ (11.8.2009) .DOC 28.5 kB