English > Actual > Article

Polacy przeciwko islamizacji (+ wideo - polish version)

Post date:   2017-11-12
Autor:   BCP

 

Polacy przeciwko islamizacji

 

 

W krytycznym momencie bitwy pod Wiedniem w 1683 r. dołączył się do walki polski król ze swoim wojskiem, a Europa została uratowana od panowania półksiężyca!
 
W dzisiejszej islamizacji Polacy zwrócili się do Boga w modlitwę Różańca z prośbą o pomoc. W wyniku rząd odrzucił kredyt MFW i kwotę islamizacji! Ale jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak brutalnym kłamstwem nadużył swego duszpasterskiego autorytetu i sprzeciwił się autorytetowi Boga! Groził ekskomuniką każdemu kapłanowi, który chroni wiarę i swój naród. Kara, którą grozi, niech spadnie na niego. Niech on zostanie ekskomunikowany!
 
Jeśli odnosi się do apostaty Franciszka, faktem jest to, że Franciszek Bergoglio według Gal 1,8-9 i Bulli Dogmatycznej Pawła IV był i jest nieważnym papieżem!
 
Polacy! Pozostańcie wierni Chrystusowi i narodowi!

 

W imieniu Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Tymoteusz, biskup-sekretarz

 

21.10.2017

 

Pobierz: Polacy przeciwko islamizacji (21.10.2017)