English > Actual

Word of Life – Gal 3:26-27 (17/6/2018 – 1/7/2018)

Post date:   2018-06-16
Autor:   BCP
“You are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.”Reflection on Gal 3:26-27

Post date:   2018-06-16
Autor:   BCP
Let us be aware that we are sons of God through faith in Christ Jesus rather than through works. We are in Him spiritually; not only through baptism – as it is written that being baptized into Christ we have clothed ourselves with Christ – but also through faith and through the holy sacraments we should be aware of this deep truth, draw strength from it for spiritual struggle and rejoice that Jesus is with us, that we are in Him, and He is in us. As Jesus said: “Whoever eats My flesh and drinks My blood remains in Me, and I in him.” And this happens during Holy Communion in the Divine Liturgy.Bishops of Poland, repent!

Post date:   2018-06-14
Autor:   BCP
Dear Bishops of Poland, we believe You are aware of Your responsibility before God and of the extreme seriousness of the present situation.This year, Poland has the Sword of Damocles hanging over its head, namely Islamization and gender amoralization dictated by the EU.In short, the Polish nation has the only way of salvation, and that is repentance. But it is You who must begin.Polscy biskupi, pokutujcie!

Post date:   2018-06-14
Autor:   BCP
Szanowni polscy biskupi!Wierzymy, że jesteście świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem i nadzwyczajnej powagi obecnej sytuacji. Krótko mówiąc, naród polski ma jedyny sposób na ratunek  – pokutę. Ale zacząć pokutę musicie wy! W tym roku nad Polską zawisł miecz Damoklesa – islamizacja i gender demoralizacja, narzucona UE. Co zrobił polski prymas Glemp i polscy biskupi, decydując, czy Polska powinna wstąpić do UE? Biskupi pobudzali i kłamliwie obiecywali, że Polska będę przenikać chrześcijaństwem całą Europe. A wynik? W Warszawie przeszła już osiemnasta parada gejów. Pytamy: kto kogo będę przenikać?!Pure love is the sign of the will

Post date:   2018-06-12
Autor:   BCP
Pure love is the sign of the will – I want to love even if I do not feel that I give Jesus the first place in my life. I lose my soul – this is very important; this is a moment when I forsake all vanities for Your sake, Jesus, not for my sake, not for the sake of money or fame, but for Your sake and the Gospel’s. I give You all I have.Gender genocide – an open letter to three Presidents

Post date:   2018-06-12
Autor:   BCP
There are cunning efforts to incorporate gender ideology into the legislation of democratic states. This ideology is a totalitarian one, similarly to the ideology of fascism. Therefore, it should likewise be condemned by the public before it is too late. It is even worse than all the previous totalitarian ideologies because it deforms the human mind as well as male and female identity from early childhood and turns people into mental and physical wrecks. It bears the signs of open Satanism. From the Christian point of view, it is an obvious rebellion against God and God-established order.Reflection on Rom 5:9

Post date:   2018-06-02
Autor:   BCP
Let us notice the words justified by His blood – i.e. the blood of Jesus. It means that we have received the righteousness of Jesus, and through His blood God no longer sees us as debtors since Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, has once and for all paid the debt for all our sins. On our part, we need to realize again and again the saving faith which presupposes that we admit our sins both before God and before ourselves, and not conceal them, and that we turn with trust to Jesus on the cross every time we say during our prayer stop: “Jesus, Jesus, Jesus, have mercy on me, a sinner!”Word of Life – Rom 5:9 (3/6/2018 – 17/6/2018)

Post date:   2018-06-02
Autor:   BCP
“Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God’s wrath through Him!”Reakció a három homoszexuális áldozat találkozása Ferenccel (in Hungarian)

Post date:   2018-06-01
Autor:   BCP
Világszerte közzétette a média Ferenc Bergoglio találkozását három homoszexuális áldozattal Csillében. Felelős megoldás helyett Ferenc ezekkel az áldozatokkal visszaélve precedensként érvényesítve a hamis toleranciát a homoszexualitás és a pedofíliával szemben. A csapat tagadjai megtagadták az Isteni és a természetes törvényeket. Geynek szó szerint azt mondta: „Isten téged így teremtett”. Ferenc nyilvánossan mondta egy Geynek: „Légy boldog amilyen vagy, és szeresd magadat olyannak amilyen vagy”.A Ferenc és csapata azt mondja az egész egyháznak, hogy a homoszexuális cselekedet, már nem bűn. És ez eretnekség! Ferenc megtanítja szeretni a közömbösség állapotát, ami örök halálhoz vezet.Odpowiedź na spotkanie Franciszka z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej (+ wideo)

Post date:   2018-05-29
Autor:   BCP
Światowe media opublikowały raport o spotkaniu Franciszka Bergoglio z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej z Chile. Zamiast odpowiedzialnego rozwiązania, Franciszek wykorzystał te ofiary jako precedens promujący fałszywą tolerancję wobec homoseksualizmu i pedofilii. Tak zaprzeczył prawo Boże i naturalne. Gejowi dosłownie powiedział: „Bóg tak cię stworzył”. Franciszek publicznie powiedział gejowi: „Musisz być zadowolony z tego, kim jesteś; musisz kochać siebie takim, jakim jesteś”. Franciszek mówi całemu Kościołowi, że czyn homoseksualny nie jest już grzechem. I to jest herezja! Franciszek uczy kochać stan obojętności, który prowadzi do śmierci wiecznej.