English > Actual > Article

Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego (wideo/polska wersja)

Post date:   2018-04-07
Autor:   BCP

 

Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy w Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielkanocny stali na warcie. Stali na placach z transparentami:

Stop kradzież dzieci! (Stambuł)

Stop islamizacje! (Dublin IV)

S.O.S.: Jezu, ratuj nas!

 

Dziękujemy także kapłanom, którzy tego dnia po liturgii wyszli z wierzącymi przed kościół, śpiewając pieśń wielkanocną i hymn narodowy. Wielu wierzących w czasie postu dali obietnice Bogu, że będą się modlić dwie godziny dziennie – jedną godzinę rodzinnej modlitwy – od 20 do 21:00, a drugą godzinę – swoją modlitewną wartę przed Bogiem. Wysłuchanie modlitw nastąpiło już w czasie postu. Sytuacja na Słowacji ustabilizowała się, a planowany „Majdan” się nie udał.

 

Jednak ta walka nie zakończyła się ani na Słowacji, ani w krajach V4. Dlatego Bizantyjski Katolicki Patriarchat ponownie zachęca chrześcijan z Czech, Słowacji, Polski i Węgier do przedłużenia swojej obietnicy do święta Zesłania Ducha Świętego 20 maja. Niech obietnicę złożą także inne chrześcijanie. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).

 

Jezus obiecał: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie” (Mk.11, 23). Dzisiaj to są góry demonicznych sił na wyżynach niebieskich, które skupiły się nad V4. Gender-prawo jest powiązane z kradzieżą dzieci prawom juwenalnym. Dublin IV wprowadza ciągłą islamizację. Właśnie dlatego Jezus wzywa nas do modlitwy. Przykładem jest król Ezechiasz, który w beznadziejnej sytuacji wołał do Boga. Rankiem pod murami Jerozolimy leżało 185 000 zabitych wrogów (Iz 36-37). Bóg dał takie zwycięstwo Izraelitom, gdy pokutowali za króla Jozafata. Trzy wrogą armię pobili się między sobą. Czy nie było cudem i zwycięstwo nad Muzułmanami w Lepanto? Albo bitwa pod Wiedniem, kiedy Europa została uratowana przed islamem przez polskiego króla?

 

Obecne odstępstwo chrześcijan od żywego Boga ma swoje korzenie w Soborze Watykańskim II. Dekret Nostra Aetate otworzył drzwi do wielokulturowości, synkretyzmu i islamizacji. Sobór również otworzył drzwi aggiornamento przez historyczną-krytyczną interpretację Pisma, za którą stoi filozofia ateistyczna, zaprzeczająca nadprzyrodzoność. Zostały odrzucone wszystkie cuda, włącznie zmartwychwstanie Chrystusa, Jego zbawcza śmierć na krzyżu, boskość Chrystusa i boskie natchnienie Pisma. Teraz już umarli grzebią swoich zmarłych.

 

Sobór otworzył drzwi do pogaństwa i zalegalizował grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Rezultat dzisiaj już widzimy w upadku zasad moralnych i przykazań Bożych. Przykładem jest kard. Marks w Niemczech, który wprowadza homoseksualne małżeństwa w kościołach katolickich. Franciszek i niemieccy biskupi zgadzają się z tym. Ponadto Franciszek każdego roku całuje nogi – albo transseksualistom, albo islamistom. Bez Soboru Watykańskiego II nie byłoby ani Dublina IV, ani Konwencji Stambulskiej! Jeśli heretycki Sobór nie będę prawidłowo nazwany, nie będę można nazwać prawdę prawdą i herezję herezji. Podobnie, jeśli otwarcie nie przyzna się, że władza papieska została nadużyta, począwszy od Jana XXIII, a kończąc Franciszkiem, nie można odnowić istoty papiestwa.

 

Każdy biskup i kapłan niech nie tylko da Bogu obietnicę modlitwy, ale niech wyznaje prawdę, że przyczyną kryzysu w Kościele jest II Sobór Watykański. Jest to początek pokuty i odnowienia Kościoła. Wtedy Bóg zakończy odnowę i uratuje kraje V4!

Katolicy, dlatego módlcie się w swoich wartach modlitewnych i za waszych biskupów i kapłanów.

 

Pobierz: Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego