English > Actual > Article

A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt (in Hungarian)

Post date:   2018-04-10
Autor:   BCP

 

A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt

 

 

Köszönet mindazoknak, akik  Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal:

Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul)

Állj, iszlamizációnak! (Dublin IV) 

S.O.S.: Jézus, ments meg minket!

 

Köszönettel tartozunk továbbá a papoknak, akik a szentmise bemutatása után, csatlakoztak a hivekhez, és húsvéti énekeket énekeltek és a nemzeti himnuszt. Sok hívő igéretett tett Istennek, hogy a nagyböjt idelyén két órán átt fog imádkozni. Családi ima,  20-21.oo óráig és a második ima időpontja őrállás Isten előtt. Az ima már a böjti időben meghozta gyömölcsét. Szlovákiában a helyzet stabilizálódott, és a tervezett Majdan kudarcot valott.

 

De ez a küzdelem nem szűnt meg  Szlovákiában és a V4-es országokban sem. Ezért a bizánci katolikus pátriárka ismét arra ösztönzi a keresztényeket Csehorszában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon, hogy az ima fogadalmat hosszabítsák meg Pünkösdig, május 20-ig a Szentlélek ünnepéig. Bárcsak igéretet tennének más hívők is. “Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12).

 

Jézus megígérte: “Bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik!” (Mk 11,23). Ma a levegőben lévő démoni erők hegyei azok, amelyek a V4-re összpontosulnak. A nemi törvények kapcsolódnak a gyermekek jogellenes ellopásához. Dublin IV. bevezeti a folyamatos iszlamizációt. Éppen ezért Jézus arra bátorít bennünket, hogy imádkozzunk. Példa erre Hiszkijás király, aki reménytelen helyzetben  Istent hívta. Reggelre Jeruzsálem falai előtt 185 000 halott ellenség feküdt. (Iz 36-37). Isten ilyen győzelmet aratott az Izraelitáknak, amikor megtértek a Josafát király alatt. Három ellenséges hadsereg eltűnt mert kiírtották egymást. Nem volt-e csoda győzelem a muszlimok felet Lepante-ban? Vagy a csata Bécsben, amikor Európa megmenekült a lengyel király által az iszlamizációtól?

 

A keresztények jelenlegi elpártolása az élő Istentől már a II. Vatikáni zsinat gyökeréből ered. A zsinat a Nostra aetate által megnyitotta a multikulturalizmus, a szinkretizmus és az iszlamizáció ajtaját. A zsinat szintén megnyitotta  az ajtót  a Szentírás történelmi-kritikus értelmezésével, mögötte az ateista filozófia, amely a természetfelettit tagadja. Megtagadtak minden csodát, többek között  Krisztus feltámadását, Krisztus megváltó halálát a kereszten, Krisztus Istenségét és a Szentírás Isteni sugallatát.

 

Most már a hallottak temetik el a hallottakat.

 

A zsinat megnyitotta a pogányság ajtaját, és legalizálta a bünt az 1. parancsolat ellen. A következményeket  ma az erkölcsi elvek és Isten parancsolatainak bukásaban észlelhetjuk. Például Németországban Marx kardinális, bevezeti a homoszexuálisok házasság kötését a katolikus templomokban. Ferenc pápa és a német püspökök ezzel egyetértenek. Ezenkívül Ferenc évente megcsókolja a lábát – egyszer transzszexuálisnak, néha iszlamistának. II Vatikán nélkül nem is lenne Dublin IV. sem az Isztambuli Egyezmény! Ha ez a heretikus zsinat nem lesz megnevezve valódi nevén, akkor az igazságot nem lehet megnevezni igazságnak és az eretnekséget, eretnekségnek. Hasonlóképpen, ha nem lesz nyíltan elismerve, hogy a pápa tekintélyével visszaéltek, kezdve XXIII. Jánostól egészen Ferencig, nem lehet visszaállítani a pápaság lényegét.

 

Minden püspök és pap nemcsak ima igéretet tegyen Istennek, hanem ismerje el, hogy az egyházban kialakult válságért a II. Vatikáni Zsinat a felelős. Ez az egyház bűnbánatának és megújulásának kezdete. Isten visszaállítja és megmenti a V4 országait!

 

Katolikusok, ezért az imaőrségben imádkozzatok  a püspökökért és a papokért is!

 

Letöltés: A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt