English > Actual > Article

Odpowiedź na kazanie Franciszka z domu św. Marty

Post date:   2018-10-04
Autor:   BCP

 

Odpowiedź na kazanie Franciszka z domu św. Marty

 

Franciszek zabarykadował się w domu św. Marty, skąd chroni najcięższe zbrodnie w Kościele, i odbija wszystkie wysiłki na rzecz propagowania prawdy i odnowę Kościoła.

 

Zadajmy dwa podstawowe pytania, aby odróżnić duchy:

  1. Jaki duch kryje się za Franciszkiem i jego kazaniami z domu św. Marty?
  2. Jaki jest cel manipulacyjnych kazań Franciszka?

 

Ad 1) Odpowiemy na pierwsze pytanie pytaniem: Czy słowa i czyny Franciszka mają za sobą Ducha Chrystusa, czy ducha antychrysta? Jest oczywiste, że nie mają za sobą Ducha Chrystusa! „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8, 9). Dlatego nie interpretuje i nie aktualizuje Pisma Świętego w Duchu Chrystusowym. Otwarcie i celowo zniekształca Boże Słowo i manipuluje słuchaczami. Diabeł interpretował Pismo w tym samym duchu, gdy kusił Chrystusa na pustyni. Kazania Franciszka mają za sobą ducha antychrysta!

 

Ad 2) Jaki jest cel manipulacyjnych kazań Franciszka? Czy chce obudzić Kościół do prawdziwej pokuty i nawrócenia? Czy chce wyeliminować herezje, które sparaliżowały Kościół? Czy chce przywrócić Kościół do zdrowego fundamentu Bożych praw i przykazań Chrystusa? Nie! Franciszek robi coś przeciwnego. Ma tylko jeden cel ‒ promowanie wewnętrznego rozpadu Kościoła i panowania ducha antychrysta we wszystkich kluczowych stanowiskach w Kościele.

 

Jakie środki wykorzystuje do tego celu? Profesjonalną psychologiczną manipulacje i nadużycie najwyższego autorytetu w Kościele. Nic nie jest dla niego święte; nadużywa wszystkiego ‒ wezwań do modlitwy, a także interpretacji Słowa Bożego.

 

Nie wstydzi się rażącego oczerniania osoby, która stała w obronie prawdy, ryzykując własne życie. Arcybiskup Viganò dołożył wszelkich starań, aby rozpocząć prawdziwą odnowę Kościoła. Jest to związane z oczyszczaniem najcięższych zbrodni, które niszczą Kościół od wewnątrz, a także oburzają ludzi na zewnątrz.

 

Manipulacja Franciszka opiera się o system kłamstw, który jest bardzo skuteczny. Dzieje się tak dlatego, że składa się z bardzo żywych, delikatnie przedstawionych prawd, które dotykają serca. Na przykład wyjaśnia, że ​​Jezus przebacza i używa miłosierdzia, a dlatego diabeł jest bezsilny wobec skruszonych grzeszników. To szczera prawda. Jednak pokutujący grzesznik ma szczere pragnienie zerwać z grzechem. Ale Franciszek nie chce i nie pozwala na to, a ponadto walczy z nienawiścią wobec tych, którzy tego pragną. Dlatego też termin "pokuta" i inne określenia biblijne w jego ustach są jedynie zwrotami manipulacyjnymi. W rzeczywistości używa tych zwrotów, aby ukryć zbrodnie homoseksualne. Ale to nie diabeł jest bezsilny, ale Pan Jezus, który przebacza, jest bezsilny, ponieważ grzesznik nie przyjmuje przebaczenia i dobrowolnie trwa w grzechu. Franciszek grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ uczy zuchwalej nadziei na miłosierdzie Boże, ale usuwa warunki otrzymania miłosierdzia.

 

Jaki jest prawdziwy cel Franciszka? Aby bronić homoseksualnej mafii w Kościele, aby usunąć niewygodnych świadków, takich jak abp. Viganò, a tym samym, aby zapobiec procesowi odnowy. Taki jest cel jego manipulacyjnej kanonady z Santa Marta.

 

Tragedią jest to, że zwiedzeni katolicy nie są w stanie odróżnić sprytnego kłamstwa i pozwalają dźgnąć siebie w plecy. Będą nawet bronić Franciszka aż na śmierć! Jak sprytnie duch antychrysta działa przez uzurpację najwyższej władzy w Kościele!

 

Abdykacja Franciszka jest nieodzowna dla wewnętrznej odnowy Kościoła. Franciszek jest nieważnym papieżem!

 

Jak dzisiaj biskupi i księża mogą pozostawać z nim w liturgicznej jedności? Franciszek grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, ma za sobą ducha antychrysta i jest pod anatemą! Msza Święta celebrowana w duchowej jedności z nim jest jest nieważna! Dlaczego? Ponieważ Duch Święty działa w sakramentach, a nie w duchu antychrysta.

 

Wzywamy wszystkich księży i biskupów, aby w październiku przestali wymieniać imię Franciszka podczas Mszy!

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody, OSBMr                + Tymoteusz, OSBMr

biskupi-sekretarze

 

3. 10. 2018

 

Pobierz: Odpowiedź na kazanie Franciszka z domu św. Marty (3.10.2018)